.: Selamat Datang di Website Resmi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhan Batu Utara - Gunting Saga Labura :.

STIT Al-Ittihadiyah Melaksanakan Gebyar Kreativas Pelajar Muslim dan Marhaban

STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara bekerjasama dengan DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan Gebyar Kreativitas Pelajar Muslim dan Marhaban Sekabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 9-11 Desember 2017. Dalam rangka Louncing STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara selain melaksanakan Gebyar Kreativitas Pelajar Muslim dan Marhaban Sekabupaten Labuhanbatu Utara juga mengadakan Tabligh Akbar di Masjid Raya Al-Aman Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.

Gebyar Kreativitas Pelajar Muslim dan Marhaban ini terdiri dari Pelajar tingkat MI/SD, MTs/SMP dan MMA/SMA Sekabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun Perlombaannya yaitu:

 1. MI/SD: Da’i Cilik, Tahfidz Surah, Adzan dan Menggambar.
 2. MTs/SMP: Tilawah, Tahfidz AlQuran dan Cerdas Cermat.
 3. MA/SMA: Tilawah, Kaligrafi, Cerdas Cermat dan Pidato.

Adapun contoh-contoh soal cerdas cermat sebagai kisi-kisi pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Contoh-contoh Soal Cerdas Cermat Tingkat Aliyah

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Siapakah presiden Mesir pertama ynag dikudeta oleh Gamal Abdun Nasher?
  Jawab :Ahamad Neguib
 2. Sebutkan ayat Al-quran yang menjadi dalil naqli bagi qidam ?
  Jawab:هُوَاْلاَوَّلُ وَاْلاَخِرُ
 3. Seorang hamba sahaya wanita, yang sudah pernah melahirkan anak tuannya, hamba tersebut merdeka bila tuannya meninggal dunia, disebut….

Jawab : Ummi Walad

 1. Apakah nama peperang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam? Dan Kapan?
  Jawab : Perang Badar (tahun II Hijriah)
 2. Ada berapakah huruf Idgham ma`a Ghunnah, sebutkan

Jawab : 4, ي وم ن

 1. Surah manakah dari surah-surah Al-quran yang menurut sabda Rasulullah sebanding dengan sepertiga Al-Quran?
  Jawab : Al-Ikhlas
 2. Siapakah nabi yang diasuh dalam asuhan musuh?
  Jawab :Nabi Musa AS
 3. Nama asli beliau adalah Syarifuddin, beliau salah satu dari Wali Songo, dan beliau merupakan putra Sunan Ampel. Siapakah beliau?

Jawab : Sunan Drajad

 1. Apakah arti dari al-Ittihadiyah. Pemersatu

 

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Negara manakah yang dijuluki dengan sebutan negeri sejuta syuhada?
  Jawab : Aljazair
 2. Sebutkan ayat al-quran yang menjadi dalil naqli bagi baqa ?
  Jawaban : وَيَبْقَى وَجْه ُرَبِّكَ ذُوْ الجَلَالِ وَاْلاِكْرَامِ
 3. Berapalamakah iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, sedangkan sang suami belum sempat mencampurinya?
  Jawab : tidak ada iddah
 4. Siapakah komandan pasukan Islam yang berhasil menaklukkan Andalusia (Spanyol)?
  Jawab : Thariq bin Ziad
 5. Ada berapakah huruf Iqlab, dan sebutkan contohnya

Jawab : 1, منبعد.

 1. Surah manakah dari surah-surah Al-quran yang ketika diturunkan diantar oleh tujuh puluh ribu malaikat?
  Jawab : Al-An’am
 2. Siapakah nabi yang kaumnya Allah swt binasakan dengan suara yang sangat dahsyat?
  Jawab : Nabi Shalih
 3. Siapakah yang berhasil mengusir Portugis dari Batavia dan mengubah namabatavia menjadi Jayakarta yang kemudian menjadi Jakarta?

Jawab : Fatahillah (Syarif Hidayatullaj)

 1. Kapan ormas Al-Ittihadiyah Lahir ? Tgl 27 Januari 1935

 

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Negara manakah yang sebelum 1935 bernama Persia?
  Jawab : Iran
 2. Allah taala tidak pernah membutuhkan kepada zat yang lain, karena Allah bersifat dengan Qiyamuhu Binafsih. Bacalah ayat yang berkenaan dengan hal tersebut ?
 3. Sembahyang merupakan salah satu rukun Islam juga merupakan tiang agama. Dan sembahyang jugalah yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Coba sebutkan definisi sembahyang !
  Jawab : Sembahyang adalah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat terterntu.
 4. Siapakah khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti bani umayyah yang memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan beliau merupakan salah seorang penulis wahyu pada masa Rasulullah?
  Jawab : Muawiyah bin abu Sufyan
 5. Apakah yang dimaksud dengan Iqlab

Jawab : Iqlab adalah membalikkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim

 1. Surah manakah di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya tiga puluh, dan orang yang senantiasa membacanya akan selamat dari siksa kubur?
  Jawab : Al- Muluk
 2. Siapakah empat orang nabi dari kalangan Arab?

Jawab : Nabi Hud, Shalih, Syu’aib, dan Nabi Muhammad SAW

 1. Siapakah diantara para Wali Songo yang bernama asli Ja’far Shadiq?

Jawab : Sunan Kudus

 1. Siapakah pendiri ormas Al-Ittihadiyah? Syekh K.H. Ahmad Dahlan

 

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Chehnya merupakan salah satu negara Islam yang terus menerus digempur oleh Rusia. Siapakah presiden Chehnya yang pertama?
  Jawab : Jauhar Dudayef
 2. Sebutkanlah sifat-sifat yang wajib pada Rasul!
  Jawab : Shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah
 3. Praktek ibadah haji yang paling sempurna dan paling banyak fahalanya adalah haji Ifrad. Coba jelaskan pengertian haji Ifrad!
  Jawab : lebih dulu mengerjakan ihram untuk haji baru melaksanakan rukun-rukun umrah
 4. Pada tahun berapakah terjadi peristiwa Futuh Makkah (Penaklukan Makkah)?
  Jawab : 8 Hijriyah
 5. Apakah yang dimaksud dengan Idgham Mutaqrribain
  Jawab : Bertemu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya
 6. Surah manakah dalam Al-Quran ynag dimulai dengan lafaz “Ar-Rahman”?
  Jawab : Ar-Rahman
 7. Siapakah nabi yang kepadanya diturunkan kitab Zabur dan dapat melunakkan besi dengan tangannya?
  Jawab : Nabi Daud AS
 8. Siapakah seorang wali Songo yang berasal dari Aceh yang sering di sebut Maulana Maghribi?
  Jawab : Maulana Malik Ibrahim.
 9. Dimanakah ormas Al-Ittihadiyah diproglamirkan ? Yong Islamiten Bond – Kota medan

 

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Di pulau manakah terletak Kesultanan Brunei Darusalam?
  Jawab: Kalimantan
 2. Sebutkanlah sifat-sifat yang mustahil pada para Rasul!
  Jawab : kazib, khianah, kitman, baladah
 3. Salah satu syari’at Islam yang berkaitan langsung dengan interaksi sosial adalah Zakat. Zakat adalah harta tertentu yang di keluarkan dari harta tertentu dengan kadar tertentu oleh orang-orang tetentu kepada orang-orang tertentu dengan cara-cara tertentu. Orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebutkan satu persatu !
  Jawab : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil
 4. Berapa lamakah kaum muslimin menguasai Andalusia (Spanyol)?
  Jawab : 8 Abad
 5. Apakah yang dimaksud dengan Mad Jaiz Munfasil
  Jawab Bertemu Mad dan hamzah dalam lain kalimat
 6. Apakaha nama lain surah At-Taubah?
  Jawab : Bara’ah/Al-Fadhilah
 7. Siapakah nabi yang anaknya bernama Qanaan dan juga istrinya ditenggelamkan banjir besar karena tidak mau beriman?
  Jawab : Nabi Nuh AS
 8. Siapakah raja Makasar yang dijuluki ayam jantan dari timur yang dengan gagah perkasa melawan penjajah Belanda?
  Jawab : Sultan Hasanuddin
 9. Sebutkan minimal dua tokoh al-ittihadiyah ! Ahmad Dahlan, H, Mahmud Abu Bakar, H. Zainal Arifin Abbas, KH. Sayuti Noor. H. Zainal Arifin Nurdin, dll.

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Siapakah panglima pasukan Tar-tar yang berhasil menguasai Baghdad?
  Jawab : Hulagu Khan
 2. Sebutkan dalil Al-quran untuk sifat wujud bagi Allah SWT ?
  Jawaban: اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَ الَّسَمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ
 3. Di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Siapakah yang di maksud dengan fi sabilillah dalam bab zakat?
  Jawab : orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak tercatat sebagai tentara yang mendapat gaji dari negara.
 4. Berapakah jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud dan berapakah jumlah pasukan musuh?
  Jawab : Kaum Muslimin 700 dan pasukan Musuh 3000
 5. Dalam Ilmu Tajwid Waqaf terbagi empat, sebutkan

Jawab : Waqf Tam, Waqaf Kafi, Waqf Hasan, Waqaf Qabih.

 1. Sebutkan tiga surah Al-Quran yang pertama kali turun!
  Jawab : Al-Alaq, Al-Qalam,Al-Muzzammil
 2. Siapakah nabi yang putrinya dinikahkan dengan nabi Musa AS yang kaumnya suka mengurangi timbangan dalam perdagangan?

Jawab : Nabi Syua’ib AS

 1. Apakah nama perang saudara yang pernah terjadi di Minang Kabau (Sumatera Barat)?
  Jawab : Perang Paderi
 2. Al-Itihadiyah melewati paling tidak 3 periode, sebutkan! Masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang dan Masa Kemerdekaan s/d Sekarang.

 

SOAL WAJIB BABAK PENYISIHAN

 1. Apakah nama wilayah yang menjadi sengketa antara India dengan Pakistan?
  Jawab : Kasymir
 2. Siapakah jenderal Perancis yang mengangkat dirinya sebagai kaisar dan pernah memerintahkan serangan terhadap Al-Azhar di Mesir dengan sepatu dan martil?
  Jawab : Napoleon Bonaparte
 3. Apakah nama pulau terbear di dunia dan terletak di negara mana?
  Jawab : Greenland (Denmark)
 4. Allah Taala mengetahui apa saja karena Allah besifat dengan Ilmu, bacalah ayat Al-quran yang menyatakan tentang hal tersebut ?
  Jawaban: وَالله ُسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
 5. Sembahyang jenazah merupakan salah satu ibadah yang hukumnya fardhu kifayah. Apakah yang dibaca oleh orang yang sembahyang jenazah setelah takbir pertama dan kedua ?
  Jawab : setelah takbir pertama Al-Fatihah dan setelah takbir kedua Salawat
 6. Siapakah satu-satunya pemuka Quraisy yang tidak ikut bergabung dalam perang Badar?
  Jawab : Abu Lahab
 7. Dalam hukum nun sukun atau baris dua Ikhfa terbagi tiga , sebutkan
  Jawab : Ikhfa Adna. Ikhfa Aqrab, Ikhfa Aushad.
 8. Salah satu nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Apakah arti Al-Furqan?
  Jawab : Yang memedakan (antara hak dan bathil)
 9. Siapakah dua orang nabi yang Allah swt karuniakan keturunan kepada keduanya usianya dan usia istri keduanya telah renta?

Jawab : Nabi Ibrahim AS dan Nabi Zakaria AS

 1. Kapankah Departemen Agama didirikan?

Jawab : 3 Januari 1946

 

SOAL BABAK FINAL MA.

 1. Nabi Muhammad saw. adalah Nabi Terakhir. Siapakah Ibu Nabi Muhammad?

Jawab: Aminah

 1. Allah Taala bersifat dengan Basar, bacakan dalil naqli yang menyatakan demikian ?
  Jawaban : وَاللهُ بَصِيْرٌ بٍمَاتَعْمَلُوْنَ
 2. Apakah yang di maksud dengan miqat miqani dalam pelaksanaan ibadah haji?
  Jawab : Ketentuan batas tempat meniatkan ihram
 3. Siapakah duta Islam yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam ke Yaman?
  Jawab : Mu’az bin Jabal
 4. Dalam ilmu Tajwid kita mengenal istilah Saktah, apakah pengertiannya dan berapakah Saktah dalam Al-Quran
  Jawab : Berhanti sebentar tanpa mengambil nafas, dalam Al-Quran ada empat Saktah.

SOAL BABAK FINAL MA.

 1. Kapankah ditandatangani perjanjian damai (MOU) antara RI dan Gam? Dan dimana?
  Jawab : 15 Agustus 2005 di Helsinki (Finlandia)
 2. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan Iradah ?
  Jawaban : فَعَّال ٌلِمَا يُرِيْدُ
 3. Sebutkan dua kewajiban yang tidak dilaksanakan pada jenazah yang meningal karena syahid !
  Jawab : memandikan dan menyalati
 4. Siapakah yang menjadi penunjuk jalan bagi Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar saat berhijrah ke Madinah?
  Jawab : Abdullah bin Uraiqith
 5. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut, آمنdan berapa panjangnya
  Jawab : MadBadal, panjangnya satu alif dua harkat

SOAL BABAK FINAL MA.

 1. Siapakah yang memimpin pemberontakan di Sudan pada tahun 1983 setelah pemerintah memberlakukan Syari’at Islam? Jawab : Jhonn Garang
 2. Allah Taala tidak sama dengan hawadist, sebutkanlah dalil naqli bagi hal tersebut !
  Jawaban : لَيْسِ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالَّسَّمِيْعُ البَصِيْرُ
 3. Bila seseorang tersentuh anjing atau babi, maka orang tersebut bernajis. Termasuk dalam najis apakah itu?
  Jawab : Najis mughallazah
 4. Siapakah sahabat sekaligus paman Rasulullah yang gagah perkasa ynag gugur dalam perang Uhud?
  Jawab : Hamzah bin Abdul Muthallib
 5. Sebutkan 4 tempat yang terjadi saktah dalam Al-Quran!
  Jawab : Surat Al-Kahfi, Qiyamat,Yaasin, dan Muthaffifin

SOAL BABAK FINAL MA.

 1. Negara manakah ynag memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan dijuluki zamrud Khatulistiwa?
  Jawab : Indonesia
 2. Allah SWT sangat berkuasa terhadap sesuatu, bacalah ayat yang menyatakan tentang hal tersebut?
  Jawaban : اِنَّ اللهَ عَلَى كُلّ ِشَيْء ٍقَدِيْرٌ
 3. Tidak sah akad nikah tanpa hadir dua saksi yang adil dan wali, nah sebutkan syarat-syarat menjadi wali dan saksi ?

Jawab : 1. Islam 2. Merdeka 3. Balegh 4. laki-laki 5. Berakal 6. Adil

 1. Siapakah yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat beliau kepada kaisar Romawi?
  Jawab : Dahiyyah Al-Kalabi
 2. Apakah yang dimaksud dengan Idgham Mutajanisain
  Jawab : Bertemu dua huruf yang bersatu makhraj dan berbeda sifat
 3. Surah manakah yang pertama sekali turun di Mainah yang dikatakan oleh Rasululllah sebagai pangkal Al-Quran?
  Jawab : Al-Baqarah
 4. Siapakah dua orang nabi yang istrinya tidak mau beriman?
  Jawab : Nabi Nuh AS dab nabi Luth AS
 5. Siapakah nama pahlawan Aceh yang bergelar Johan Pahlawan?
  Jawab : Teuku Umar
 6. Siapakah pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara dan apa nama kerajaan tersebut?
  Jawab : Malik As-Saleh (kerajaan Samudera Pasai)
 7. Di propinsi manakah dulunya pernah berdiri kerajaan Islam Mataram?
  Jawab : DIY Yogyakarta.

About admin

Check Also

Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi S1 PIAUD Diapresiasi DPW Al-Ittihadiyah Sumut

Program Studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu utara dijadwal akan …

One comment

 1. Chrisma juita nainggolan

  Aslm bapak ibu Panitia,tolong dipublikasikan cc atau nomor yg bisa dihubungi,karena kami tdk dapat info apapun kecuali format dan info lisan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *